Положення про шкільний сайт

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ САЙТ

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Запорізької міської ради Запорізької області з метою розширення інформаційного освітнього простору Запорізької області.

1.2. Шкільний Web-сайт (далі Cайт) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту закладу освіти і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності шкільного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.4. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності школи.

2. Мета і завдання створення офіційного сайту навчального закладу

2.1. Метою створення та функціонування офіційного сайту навчального закладу є забезпечення громадян України достовірною інформацією про  освітні послуги,  які надаються навчальним закладом, специфіку його роботи, висвітлення його діяльності, широке інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку навчального закладу, про нововведення у галузі освіти.

2.2. Завдання:

– позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості навчального закладу, історії її розвитку, про освітні програми та проекти;

– систематичне інформування учасників освітнього процесу та громадськості про діяльність навчального закладу;

– формування позитивного іміджу навчального закладу;

– забезпечення доступу до публічної інформації;

– здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів;

– створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;

– створення умов мережевої взаємодії навчального закладу з іншими установами;

– стимулювання творчої активності вчителів та учнів;

– підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

3. Адреса офіційного сайту навчального закладу та її використання

Адреса офіційного сайту навчального закладу (https://www.school38.zp.ua/) зареєстрована в українському сегменті Інтернету. Забороняється використовувати адресу навчального закладу в цілях, не пов’язаних із діяльністю навчального закладу, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

4. Інформаційний ресурс Сайту

4.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів навчального закладу, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

4.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

4.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

– нормативні документи;

– історію навчального закладу;

– адміністрацію закладу;

– мережу класів навчального закладу та їх наповненість;

– режим роботи навчального закладу;

– розклад уроків;

– розклад гуртків та секцій;

– педагогічний колектив;

– новини у діяльності навчального закладу;

– шкільну бібліотеку;

– дистанційне навчання;

– учнівське самоврядування;

– зовнішнє незалежне оцінювання;

– державна підсумкова атестація;

– контакти;

– форму зворотного зв’язку;

– форму електронного звернення громадян;

– посилання на сайти органів управління освітою

4.4. Заборонено розміщувати на шкільному сайті:

– інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські, релігійні та політичні ідеї;

– інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу відділу освіти. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

4.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, посилання на які організовується із Сайту навчального закладу

5. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

5.1. Адміністрація навчального закладу відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення.

5.2. По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором школи.

5.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.

5.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

– зміна дизайну та структури;

– розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових web-сторінок;

– реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

5.5. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

5.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайта.

5.7. Поточні зміни структури Сайту здійснюються адміністратором. Зміни концептуального характеру, погоджуються директором школи.

5.8. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.

5.9. На офіційному сайті навчального закладу може розміщуватися інформація тільки після її погодження з керівником навчального закладу або його заступниками.

6. Виконання Законів України

6.1. При підготовці матеріалів для розміщення в мережі Інтернет, адміністрація школи та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Законів України “Про захист персональних даних”, «Про суспільну мораль».

6.2. Інформація висвітлена на сайті повинна відповідати критеріями зазначеним в Законі України «Про суспільну мораль».