Правила прийому учнів

Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування

“Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти” (наказ МОН України від 16.05.2018 №367)

«Щодо зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти» (лист  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 1/9-250)