Освітня діяльність

Загальна середня освіта в Україні — державна політика, система заходів матеріального, практичного та теоретичного забезпечення з надання освітніх послуг у загальних середніх навчальних закладах, а також система навчальних закладів, що надають такий освітній рівень.

Принципи:

  • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
  • рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
  • відкритий характер освіти, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;
  • інтеграція внутрішня і зовнішня;
  • соціальний захист дітей.