Запобігання та протидія булінгу

Верховною Радою України було прийнято Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», зокрема вказаним нормативно- правовим актом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та Закону України «Про освіту» (далі – Закон) які направлені на удосконалення відносин у сфері протидії булінгу (цькуванню).

Булінг (цькування) — це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Закон України «Про освіту» доповнено аналогічним тлумаченням булінгу (цькування), а також перелічено його ознаки.

Типові ознаки булінгу:

  • систематичність (повторюваність) діяння
  • наявність сторін: кривдник — булер, потерпілий — жертва булінгу, спостерігачі
  • дії/бездіяльність кривдника, наслідком яких є:
  • заподіяння психічної та/або фізичної шкоди
  • приниження
  • страх
  • тривога
  • підпорядкування потерпілого інтересам кривдника
  • спричинення соціальної ізоляції потерпілого