Кваліфіковані педагоги

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. У школі діють методичні куточки  з навчально-виховної роботи та виховної роботи, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

Проблема, над якою працював педагогічний колектив у 2017-2018 навчальному році: «Досягнення нової якості освіти через проектування особистісного успіху в навчально-виховній діяльності як умови соціалізацій особистості»

Структура методичної роботи навчального закладу представлена педагогічною радою, методичною радою, методичними об’єднаннями, школою молодого вчителя. Діяльність науково-методичної ради ЗЗОШ № 38 спрямована на

– науково- методичне забезпечення проблеми «Забезпечення професійного росту педагогів через впровадження проблемного підходу до організації навчально-виховного процесу»;

– аналіз діагностики професійної майстерності та запитів професійного вдосконалення вчителів;

– забезпечення впровадження проектно-цільового підходу до організації навчально-виховної та методичної роботи, інформаційно-методичне забезпечення освітніх проектів «Професійна успішність педагога», «Ключ до здоров’я», «Повір у себе»; проблемної лабораторії «Професійна майстерність класного керівника», лабораторії реальних педагогічних проблем «Подолання неуспішності у навчанні», творчих груп педагогів: «Урок як основний шлях формування учнівських компетентностей», «Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти», «Сучасний урок у початкових класах», «Робота над сюжетними задачами в початкових класах».

Протягом навчального року було проведено 4 засідання методичной ради, на яких були визначені основні завдання та напрямки роботи; розглянуті питання інновації в освіті, прийоми та методи формування мотивації до навчальної діяльності школярів; узагальнений досвід по формуванню компетентнісного підходу у сучасній освіті; виявлені популярні інноваційні технології та мотиваційні прийоми  педагогів. Дієвість методичної роботи з педагогічними кадрами забезпечує також робота Школи молодого вчителя, Школи молодого класного керівника, які організовані на основі наставництва. Роботу з молодими та малодосвідченими педагогами сплановано відповідно до діагностики їх утруднень. Зміст цього напряму роботи містить актуальні питання щодо організації навчально- виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду, інноваційних технологій.

Значна увага в закладі протягом навчального року  приділялася формуванню готовності педагогічних кадрів до роботи в умовах нових освітніх Державних стандартів. Через різноманітні форми роботи (засідання методичної ради, робота шкільних творчих груп та  методичних об’єднань,  науково-методичне інформування,  науково-методичне консультування,  педагогічний консиліум, семінари)  учителі  школи знайомились з новими нормативно-правовими документами, які забезпечують діяльність навчального закладу, аналізували шляхи впровадження нових Державних стандартів  початкової,  базової і повної загальної середньої освіти.                   

З метою якісної та ефективної організації методичної роботи в школі працюють 8 методичних об’єднань. За активної участі голів методичних об’єднань проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. Результативною була робота всіх методичних об’єднань та творчих груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.

  Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

В цьому навчальному році вчителі школи  приймали участь у різних професійних конкурсах  та проектах , а  саме:

– у УІІІ міській виставці педагогічних технологій ( Калашник Т.А., Гринь Н.О., Федосова О.В., Дідкова Т.О., Хохлова А.Є., Ветрова Н.І., Сайдан В.В.);

– в районному конкурсі «Вчитель року» – Нікітінська Н.С. з фізичної культури  ( ІІІ місто в районі) та Гринь Н.О. з української філології;

– в обласному семінарі для педагогічних працівників « Освіта для демократичного громадянства: стан та перспективи» ( Таукенова Л.В.);

– в презентації експерименту Всеукраїнського рівня за темою « Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства»;

– в ІУ міжнародній конференції « Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» ( Таукенова Л.В.);

– Вчителі школи активні учасники Інтерактивної школи творчого вчителя (Шаріпова Н.А, Примачек Т.М., Спиця І.Г., Рогоча О.К., Калашник Т.А.  і ін..);

– продовжується участь у Всеукраїнському пілотному проекті під назвою «Враховуй різницю». В межах цього проекту школярам викладався новий предмет – «Кроки до порозуміння»( Шаріпова Н.А.);

– вчителі школи (Федосова О.В, Педенко В.В, Горлачова Л.І) впроваджували Всеукраїнський проект «Вчимося жити разом»;

– заступник директора з НВР Примачек Т.М. успішно пройшла навчання в проекті « Управлінська сотня» та тренінги в рамках україно-німецького проекту GIZ де отримала сертифікат «Керівник волонтерського проекту в навчальному закладі», завдяки чому проводила тренінги для працівників школи;

– вчителі початкових класів Захарова С.В. та Прокопченко О.М. провели майстер-клас для вчителів району «Ейдетика в практиці початкової школи».

Вчителі нашої школи стали учасниками міжнародних проектів, а саме:

  • Проект ЮНІСЕФ ООН «Найбільний урок у світі – Цілі сталого розвитку»;
  • Проект GLOBAL DIGNITY “Всесвітній день гідності» (який наша школа першою в Україні розпочала в 2016 році);
  • Українсько-німецький проект « Молодь дебатує»;
  • Україно-канадський проект « Територія Z».