Якісне навчання

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу

Велика увага у школі приділялась охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2017 року до навчання приступили 812 учнів (778 учнів у 2016-2017 н.р.). На кінець навчального року кількість учнів зменшилось до 806 (на 6 учнів менше ніж на початок навчального року). В цьому навчальному році було набрано три перших класи – 95 учнів.  На сьогоднішній день вже 90 батьків  подали заяви на навчання дітей в майбутніх  1-х класах.

8 учнів з вадами здоров’я  здобували цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання.  Робота щодо збереження контингенту учнів залишається однією з найбільш актуальних. Облік дітей шкільного віку на закріпленій території проведений у повному обсязі та в зазначені терміни. Набір до першого класу щороку стабільний. Вчителі разом із шкільним психологом вивчатимуть психофізіологічні особливості майбутніх першокласників, методику роботи з ними. Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти

Профільне навчання

У школі існує певна система роботи щодо допрофільного та профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота курсів за вибором та факультативів. Ми намагаємося урізноманітнювати специфіку класів згідно мережі класів.

В нашому навчальному закладі всього працює 30 класів. Серед них:

– 13 класів початкової ланки;

– 14 класів середньої ланки;

– 3 класи старшої школи (10-11 класи) ;

В школі 3 профільних класи: Історичний профіль – 10-А ( І група),  Філологічний профіль(українська філологія) – 10-А ( ІІ група) та 11-Б,  Філологічний профіль(англійська філологія) – 11-А ( І група),   Спортивний профіль (футбол) – 11-А клас ( ІІ група).  На базі 6-В, 7-В, 8-В  класів створено класи по футболу СДЮШОР, як і планувалось в 2016-2017 н.р. Набір  в профільні класи здійснюється шляхом вивчення запитів учнів та їх батьків, вивченням рівня їх навчальних можливостей та навчальних досягнень учнів.

Згідно з потребами учнів та їх батьків та з метою реалізації Концепції профілізації старшої школи у профільних класах надано додаткові години за рахунок варіативної складової робочого навчального плану для викладання;

– курсу за вибором «Футбол» та факультативу «Основи олімпійських знань» для забезпечення професійної спрямованості навчання учнів спортивних класів;

– факультативів «Стилістика сучасної української мови», «Основи ділового спілкування іноземною мовою», «Філософія»; курсів за вибором «Видатні постаті України», «Кроки до порозуміння»  – для забезпечення профільного навчання  учнів, формування комунікативних умінь, культури спілкування в різних сферах життєдіяльності;

– російської мови, з метою формування комунікативної компетентності, здатності успішно користуватися регіональною мовою  та забезпечення права учнів на вивчення мов національних меншин;

– історії та екології рідного краю, для формування цілісного світогляду, екологічної культури учнів та підготовки учнів до сприйняття реалій життя;

– факультативів «Культура мовлення», «Практикум з правопису української мови» та додаткових індивідуальних та групових занять з української мови, англійської мови та математики з  метою підготовки учнів до профільного навчання на ІІ ступені.

– курсу за вибором «Сімейні цінності» по формуванню у  учнів життєвих компетенцій

      З усіх предметів як інваріативної, так і варіативної складової в школі наявне програмне забезпечення.

Результати навчальних досягнень учнів з профільних предметів:

Профільний предмет Клас К-ть учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень Кваліметричний показник з профільного предмета
Англійська мова 11-А 11 5 2 4 0,67
Українська мова 11-Б 16 5 9 2 0,47
Українська література 11-Б 16 2 5 9 0,53
Українська мова 10-А 12 0 6 6 0,55
Українська література 10-А 12 3 5 3 1 0,61
Історія 10-А 16 1 9 6 0,60
Фізична культура 11-А 9 8 1 0,93

Високий рівень навчальних досягнень виявили учні 11-А класу з спортивним профілем навчання з профільного предмету (фізична культура – кваліметричний показник 0,93; 11-А класу з англійським профілем навчання кваліметричний показник 0,67.

Результати закінчення навчального року

У 2017-2018 н.р. учні школи закінчили начальний рік із такими результатами (2-11 класи):

Результати навчальних досягнень 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р
Високий рівень 3,4% 3% 3,5%
Достатній рівень 24,7% 26% 30%
Середній рівень 49,3% 49,4% 51,8%
Початковий рівень 22,5% 20% 14.7%

К якості збільшився на 4,5%, Успішність підвищилась на 5,3%. Отримали Похвальні листи «За високі досягнення у навчанні» – 25учнів

В цьому навчальному році після проходження ЗНО отримають атестат за повну загальну середню освіту 39 випускників 11-х класів, з них 1 учень є претендентом на Золоту медаль та 1 учень – на Срібну медаль. Після проходження ДПА 59 учнів  9 класів отримають свідоцтво про базову загальну середню освіту. 

З метою вирішення спірних питань, що виникають під час державної підсумкової атестації та для забезпечення об’єктивності  проведення атестації в 2017-2018 навчальному році наказом по школі була створена апеляційна комісія. З боку учнів та їх батьків заяв на апеляційну комісію не надходило.