Прозорість

Створення умов для функціонування та розвитку

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами – безперешкодний доступ дітей з особливими потребами до першого поверху

Додаткові освітні послуги не надаються

Правила внутрішньо-трудового розпорядку

Наявність вакантних посад